პროგრამები სატესტო

აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლაში რეგისტრაცია იწყება

პროგრამა

პროექტი აერთიანებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას, მხატვრულ ლიტერატურას, არტ-პედაგოგიკას, ფილოსოფიას და ანალიტიკურ აზროვნებას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას.
აზროვნების აკადემია არის ადგილი, სადაც მოსწავლეთათვის ცოდნის და გამოცდილების შეძენა მოსაწყენი და მომაბეზრებელი პროცესის ნაცვლად სახალისო და საინტერესოა. ეს არის სივრცე აზრთა გაცვლა-გამოცვლის, გამოცდილების გაზიარებისა და ინტერაქციისათვის.

პროგრამა

Our preschool program includes:

პროგრამა

Preschool is a big year. We’ve designed our program to give you complete confidence in every aspect of your child’s experience; from health and safety; to ready-for-school curriculum; to the full support of experienced teachers. Just as important, our program is based on what research says best prepares children for kindergarten…and all the big steps ahead.

Preschool is a big year. We’ve designed our program to give you complete confidence in every aspect of your child’s experience; from health and safety; to ready-for-school curriculum.

პროგრამა

Our World at Skole curriculum includes preschool Signature Practices that offer hands-on approaches to encourage the skills your child will need in kindergarten and beyond: