აზრაკი მოზარდებისთვის

Play Video

გაიცანით
აზრაკის ბაღი

 აზროვნების აკადემიის მიზანია, ბავშვი აღიზარდოს ფსიქოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, რომელიც მის პიროვნულ, ემოციურ და სოციალურ ფუნქციონირება-განვითარებას შეუწყობს ხელს.

ბაღში ბავშვებს ჩამოუყალიბდებათ თვითშეფასების, პასუხისმგებლობის, გუნდური მუშაობის, ემპათიის, უსაფრთხოების, და სამყაროს აღქმის უნარი.

აზროვნების აკადემიის საკვირაო სკოლა

 პროექტი აერთიანებს ორ ძირითად მიმართულებას: ფსიქოლოგიას და მხატვრულ ლიტერატურას. მიმართულებები მორგებულია ასაკობრივი კატეგორიების სპეციფიკას.